info@altenaroadrunners.nl

Clubbladen

Home

"Een clubblad kan een belangrijke functie vervullen binnen een vereniging. Ik denk dan vooral aan een vereniging die streekgebonden is, zoals de Altena Road Runners. Lang niet iedereen van ons bezoekt een training en meestal zien we elkaar dan ook alleen bij een wedstrijd of trimloop. Daarom is het verheugend dat de eerste editie van ons clubblad is verschenen. Ik hoop dan ook dat er naast bestuurlijke mededelingen er regelmatig wat te vinden zal zijn van en over de leden van onze club."

Zo schreef voorziter Hans Verbeek in zijn voorwoord in de eerste editie van ons clubblad in 1989. En gelijk heeft hij. Een clubblad is een prima middel voor het bestuur om mededelingen te doen en voor de leden een platform om hun belevenissen tijdens trainingen en wedstrijden te delen. De eerste redaktie bestond uit Dirk Bouman, John Redeker en Hans Verbeek.

Voor de eerste clubblad het licht zag was er een nieuwsbrief, samengesteld door Hans Verbeek en John Redeker. In de eerste editie werd al de hoop uitgesproken dat de nieuwsbrief uit zou groeien tot een clubblad.

De allereerste clubbladen kenden een oplage van 6 edities per jaar. Dat is van lieverlee gezakt tot de huidige situatie van 1 per jaar. De noodzaak is tegenwoordig natuurlijk veel minder omdat veel informatie via website, facebook, etc gebracht wordt. Het leek mij echter wel leuk om de leden de mogelijk te bieden oude clubbladen te bekijken. Ten slotte is hierin de hele geschiedenis van Altena Road Runners te vinden.

Alle bladen zijn gedigitaliseerd en opgeslagen als PDF. Veel lees plezier!

Jaap Verhoeff


Clubbladen

editie 1 2 3 4 5 6
1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997
1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996
1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995
1994 1994 1994 1994 1994 1994  
1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993
1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992
1991 1991 1991 1991 1991 1991  
1990 1990 1990 1990 1990 1990  
1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989
1988 1988 1988 1988